کتابخونه
دراین کانال شما از بروز ترین کتاب ها و آزمون ها در کتابخانه مدرسه کشوری مطلع می شوید

مسئولین کتابخانه : آرمین جوادی و عرشیا بخرد
ارتباط با ادمین کانال:
@Armin832004
https://t.me/School_Library98