سوفی! اگر من می خواستم در اين درس ها تنها يک چيز به تو ياد دهم،
آن بود كه " در قضاوت عجله نكن ".

📕 دنیای سوفی
✍🏻 #یوستین_گردر

📚 BookTop
@School_Library98