🔵سهره سفید🔵🔵

تو ایران نظرات مختلفی در مورد سهره سفید وجود داره مثلا بعضی ها میگن سهره سفید از مناطق سرد مثل روسیه یا قطب ها به ایران آمده اند یا آورده شده اند بعضی ها هم می گن که این سهره از جفت زدن چند نسل سهره در قفس به وجود آمده اند به طور که هر دفعه پدر و مادر نسل قبل رو جدا کرده و دوباره جوجه ها را بزرگ کرده و با هم جفت میزنن این کار باعث می شود سهره ها ضعیف شوند و هر نسل رنگشان به سمت سفیدی برود که من این نظر رو بیشتر قبول دارم چون اکثر تصاویر سهره سفیدی که دیدم دارای پلاک بوده اند پس نتیجه می گیریم که این سهره ها در قفس به وجود آمده اند.