🔵تشخیص شپشک در پرنده

روش اول؛
برای تشخیص شما میتوانید شب موقع خواب پرنده,یک پارچه سفید بر روی قفس انداخته و صبح زود پارچه را بردارید و ببینید….
اگر شپش وجود داشته باشد به پارچه چسبیده و شما میبینید….

روش دوم؛
قبل از خاموشی دستمال کاغذی سفیدی را لوله کرده و روی دو طرف نی های چوبی قرار میدهید . صبح دستمال رو باز کنید و ببینید آیا شپشک داخلش هست یا نیست….

روش سوم؛
در نی پلاستیکی یک طرف ان را باز بذارید و صبح بر روی یک دستمال کاغذی یا پارچه سفید بزنید اگر شپش باشد باید دانه های سیاه ریز بر روی پارچه سفید ببینید