#شب

فردا اگر
بدون تو باید به سر شود ،
فرقی نمی‌کند ،
شب من کی سحر شود …!

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics