انواع رو بالشتی
حوله ای
مخملی قیمت:35 تومن
نقره کوب