کدام آموزش ها و خدمات برای شما مفید بوده ؟
public poll

☑️آموزش کسب درآمد از اینترنت – 2
👍👍👍👍👍👍👍 50%
@paa_toghgroup, @Arshia8213

☑️خدمات افزایش ممبر – 1
👍👍👍👍 25%
@kia_help

☑️ آموزش های رایگان ما – 1
👍👍👍👍 25%
@PARSADEHKHAR

☑️آموزش کسب درآمد از تلگرام
▫️ 0%

☑️آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی
▫️ 0%

👥 4 people voted so far.