کدام آموزش ها و خدمات برای شما مفید بوده ؟ public poll ☑️آموزش کسب درآمد از اینترنت – 2 👍👍👍👍👍👍👍 50% @paa_toghgroup, @Arshia8213 ☑️خدمات افزایش ممبر – 1 👍👍👍👍 25% @kia_help ☑️ آموزش های رایگان ما – 1 👍👍👍👍 25% @PARSADEHKHAR ☑️آموزش کسب درآمد از تلگرام ▫️