کابل ژله ای محافظ دار
فست شارژ
جنس بسیار عالی
قیمت بسیار مناسب
عمده۱۰۰۰۰ت
@azamimobail
کد ۳۰۳