بافت سبک طرح دار وارداتی
قیمت عمده ۴۰هزار تومان
قیمت تک ارزان سرا ۴۶هزار تومان
دو عدد بخرید ۸۸هزار تومان
#زمستان # هدیه#دی ماه#سه نفر