♧┇تَنهایـی یَنی کسی نیس که…

┇در حَــــدِتــــ بــاشه…

♧┇یَنی غُرورِتــ نِمیذاره…

┇با هَرکسی باشی…

★┇وَسَلام😒🤞
🖤 @Heart_Broken24