نحوه پرسیدن در خصوص ویژگی های ظاهری افراد:

در خصوص پرسیدن در مورد ویژگی های ظاهری افراد می توان از چندین واژه در زبان انگلیسی استفاده کرد؛ یکی از رایج ترین این واژگان عبارت look like است.

از عبارت look like در یک مثال استفاده می کنیم:

What does your brother look like?

برادرت چه شکلیه؟

برای پاسخ دادن سوال بالا از ساختار He is استفاده می کنیم و ویژگی های ظاهری فرد موردنظر (مثلا مواردی مثل کوتاه قد، بلند قد، چاق، لاغر، بلند بودن یا کوتاه بودن مو، رنگ مو…) را هم ذکر می کنیم.. مثلا می توانیم این سوال را به شکل زیر پاسخ دهیم:

He’s thin with short gray hair.

او لاغره و موی کوتاه خاکستری داره.
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com