کارآفرینی به روش نوین

آماده همکاری با افراد:
#خلاق
#ایده_پرداز
#باتجربه
#علاقمند به
#ساخت ‌و
#تولید
از ایده تا اجرا

بدون محدودیت سنی، جنسیتی، سابقه و مدرک

@Idae_for_run👈 مشاوره و ‌مصاحبه

@MadeIn_ir👈 گروه قرار مغزها