– اگر سرریز شدن هیجاناتتان ادامه یابد موجب فاصله بیشتر شما از همسرتان و یا حتی جدایی می شود. در این شرایط زندگی خود را دچار مشکلات جدی می بینید، احساس می کنید صحبت کردن در مورد مشکلات فایده ای ندارند و مشکلات لاینحل هستند، احساس تنهایی می کنید و وارد یک زندگی موازی با همسر خود می شوید. اگر همه این احساسات را تجربه می کنید حتما از مشاوره حضوری به همراه همسرتان برای حل مشکلات و بهبود روابط خود استفاده کنید.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کاغذ سپید
t.me/kaghazesepidclinic
t.me/kaghazsepidclinic