با اجرای جدول بالا و تجربه کردن و شناخت تاثیری که این افکار بر روی واکنش های شما دارند به شما کمک می کنند که هنگامی که از دست همسر خود ناراحت هستید و یا با او جروبحث می کنید، بفهمید رفتار شما چطوری باعث تداوم تنش و ناراحتی بین شما می شود بدون اینکه مسئله ای حل شود.
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کاغذ سپید
t.me/kaghazesepidclinic
t.me/kaghazsepidclinic