📌 کاغذ سپید پیشرو در خدمات آنلاین به مراجعین

🌗 در هر ساعت از شبانه روز می توانید نوبت مشاوره خود را به صورت اینترنتی در یافت کنید

🔴 روان درمانی و مشاوره فردی

🔴 مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی

🔴 مشاوره کودک و خانواده

🔴 کارگاها و گروه های رشد

⚪️ نوبت دهی اینترنتی
🌐www.nobat.ir/kaghaz.sepid

☎️ 02188889684
☎️ 02188889720

@kaghazesepidclinic