كبد چرب✌️✌️٤ماهه
ديابت✌️👆✌️٥ ماهه
ديسك كمر✌️✌️👆✌️٧ ماهه
گوارش👆✌️٣ ماهه
فشار خون✌️👆✌️٥ ماهه
پوست و مو✌️✌️٤ ماهه
اعصاب👆✌️٣ ماهه
سرطان✌️✌️✌️✌️✌️✌️١ ساله
حساسيت✌️٢ ماهه
چاقي👆✌️✌️٥ ماهه
كم خوني✌️✌️✌️٦ ماهه
نازايي✌️✌️✌️٦ ماهه
پاركينسون✌️✌️✌️١ ساله
كليه👆️✌️٣ ماهه
تيروئيد👆✌️✌️٥ ماهه
يبوست👆️١ ماهه
اگه میخوای هزینه های درمانت بیاد پایین
اگه میخوای در مقابل اینکه هزینه هات میاد پایین سرعت درمانت هم افزایش پیدا کنه
اگه میخوای حال و روزت بهتر از زمانی باشه که داروی شیمیایی استفاده می کنی

گانودرما بنوش 💪💪💪💪
طعم خوب زندگی 😎😎😎