باور نمیکنم؛

اینگونه عاشقانه

در من حبس شده باشی

بگو با چه جادویی مرا اینگونه

ناعادلانه وقف خود کردی

فدای تو عشق دلم

‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌
꧁꧂‎‌♥️♥️꧁꧂

❦❦