‏روی چشاش قفل میشی ، یه نگاه از بالا به پایین بهش میکنی و توی دل خودت میگی لعنتی تو کِی وقت کردی انقد خوشگل بشی؟