‏مواظب
حرفاتون باشید!
بعضی وقتا حرفاتون تا صبح یه
نفرو بیدار نگه میداره..