اسامی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه نور و محمودآباد به ترتیب روز و ساعت ثبت نام:

1_ اسلام دستگذار
2_ ولی اله فرزانه
3_ مهدی اسماعیلی
4_ نبی اله رضایی
5_ عنایت داودی
6_ جهانگیر اسماعیلی
7_ عین اله رستمی
8_ نوروز احسانی
9_ سید رضا غلامی
10_ محمدتقی کامیابی
11_ مهدی جهانشاهی
12_ رضا سالاریان
13_ ابراهیم اسماعیلی
14_ عباس ناطق نوری
15_ روح اله علی زاده
16_ اکبر نواب
17_ عبدالوحید فیاضی
18_ ابراهیم رضا پور
19_ داود محمدزاده
20_ صدرالدین متولی

اسامی ثبت نامی های شنبه 98/9/16
21_ علی اسماعیلی
22_ زهرا رمضانی
23_ افراسیاب رضائی
24_ اکبر برزگر
25_ محمدجواد علی پور
26_ سمیه مختاری عمران
27_ علی باقری
28_ سید ابراهیم حسینی
29_ قربانعلی سالاریان
30_ سید صابر موسوی
@shoomya