🔹پای بیسکویت قرص دار به مازندران هم باز شد
🔺بیسکویت قرص دار به باغدشت‌ یکی از روستاهای جاده نظامی قائم‌شهر هم رسید‌.

خانواده های محترم لطفا مراقب باشید….

لطفا نشر دهید🙏

@shoomya