🔵آفر ویژه تور مالزی
✈️پروازهای پوینت ماهان

📆تاریخ سفر
06 بهمن / 07 بهمن / 14 بهمن / 20 بهمن / 21 بهمن / 23 بهمن
02 اسفند / 04 اسفند / 05 اسفند / 07 اسفند / 09 اسفند / 11 اسفند / 12 اسفند / 18 اسفند / 19 اسفند

هتل کلاب دلفین ( نرخ ویژه 5/290 )

هتل رویال چولان بوکیت ( نرخ ویژه 6/390 )

هتل کنکورد ( نرخ ویژه 6/790 )

هتل مایا ( نرخ ویژه 6/990 )

هتل فدرال ( نرخ ویژه 7/190 )

هتل گرند ملنیوم ( نرخ ویژه 7/990 )

هتل ای کیو ( نرخ ویژه 9/190 )
✈️پرواز ماهان

📣 https://t.me/official_bestoffer
🌎 Instagram: @dakheli_offer
☎️02188753615
0936-785-0040