دوستان باز هم خواهش میکنم و تاکید میکنم به هر کسی اعتماد نکنید

👆👆👆این اتفاق واسه یکی از ادمین ها افتاده که به کسی که نمیشناختن سفارش ممبر دادن و گول خوردن

اِنقدر راحت نزارید گولتون بزنن😈😠

#پولتونو_دور_نریزید