🍉 مبارک علیکم لیله الچله…

شب چله یا چله کوچک در نزد مردم عرب خوزستان مصادف با ۳۰ آذر است

مردم عرب خوزستان شب چله را با هندوانه سپری می کنند و ایمان دارند کسی که در این شب هندوانه بخورد از شر سرماخوردگی در امان خواهد ماند
https://t.me/joinchat/AAAAAFVBuQY1GecokVSioQ