دنیلو نام این دروازه بان است .
مثل همه برزیلی ها عاشق فوتبال . در لیگ 1 فوتبال بازی می کند و مطمئنا به اندازه ستاره های فوتبال برزیل سرشناس نیست . اما توجه کنید یک عکس العمل آنی ، یک تصمیم سریع ، اینکه به کدام طرف شیرجه بزند ، یک حرکت خیلی ساده و معمولی، می تواند در عین سادگی چقدر سرنوشت ساز باشد و زندگی صدها نفر را تغییر بدهد .
پنالتی آخر بازیست . دنیلو جهت توپ را تشخیص می دهد . تیم حریف آه حسرت می کشند و دنیلو از خوشحالی سر از پا نمی شناسد . هم تیمی هایش به سمت او می دوند و همه از خوشی فریاد می زنند . تیمشان به فینال مسابقات حذفی راه پیدا می کند ولی این آخرین بار است که مستطیل سبز را از نزدیک می بینند . هواپیمایشان در کلمبیا سقوط می کند و همه اعضای تیم جز سه نفر می میرند .
بله دنیلو دروازه بان مرحوم تیم چاپه کوئنسه است که پس از مرگش به انتخاب مردم ،بازیکن سال برزیل شناخته شد که اگر این پنالتی را نمی گرفت احتمالا هم خودش و هم همه هم تیمی هایش حالا زنده بودند .
ویدیو را دوباره تماشا کنید .
بازی سرنوشت ، عجیب و ترسناک است .
خوشحالی اعضای تیم چاپه کوئنسه و ناراحتی تیم حریف را ببینید . راستی که نه به خوشی های زندگی می توان دل بست و نه از غمهایش باید دلخور بود ، اگر سرنوشت قرار است راه خودش را برود .

به قول حضرت حافظ :
شاید که چو وا بینی ، خیر تو در آن باشد …