اونقدر ک واس اومدن استرا دعا کردم
اگ واس امام زمان دعا کرده بودم الان ظهر کرده بود:/
#mehnoush
@esteghlall_tweet