# تکنیک_بالیاژ 🌸🌸
پایه۱۰
یخی
دودی۹
۵سانت خاکستری۹
۱سانت بنفش
۱نخود مشکی
┅┄┅❀✶✶❀┄┅┄
🆔️ @zibaeekhorrami