💥توجه 💥 توجه

🤷‍♀️دیگر لازم نیست میلیونها تومان خرج کنی تا رنگ و مش یاد بگیری …!!!!

🔥🌈کارگاه آموزش مجازی رنگ و مواد استاد خرمی در ترم دوازدهم هنرجوی مجازی می پذیرد.

💥سه ترم مجزا همراه با اموزش کامل ترکیب رنگ با ویس ،تکست و فیلم ((صفر تا 100))

📽📚🎙🎞📝🗞📗
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

🌍🎯 پذیرش تبلیغات شماعزیزان هستیم.

😱بصورت_گسترده و بطور همزمان در ابرگروهها و کانالهای اکتیو ارایشی و فروشگاهیو غیره……((بیش از 200_کانال….)) با نرخی مناسب
تبلیغ شوید!! 👍 ..

🌀🌍تبلیغات خود را به ما بسپارید… !!!
📣📣📣
😊هماهنگی: 👈 پی وی بنده
((Pv))