#میکاپ🌸💄

< به لبهای نازک چگونه رژ لب بزنیم؟ >

– با یک مداد رنگ خنثی (کرم رنگ🏷) پایین تر از لب خود خطی بکشید 👄 بعد رژلب بزنید~.~ رژلب شما به خط لبی که کشیده اید خواهد رسید.•سایه سفید روی وسط لب به روی رژلبتان بزنید، و آن را به آرامی پخش کنید🍥 هرگز رژلب تیره نزنید 🍒 چون این رژلب ها لبهای شما را کوچکتر نشان میدهد👐🏾
•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•
┅┄┅❀✶✶❀┄┅┄
🆔️ @zibaeekhorrami