#آپارتمان

🌆 ۱۰۷و۱۵۰و۱۶۰ شهاب نیا موقعیت مکانی عالی

۲خواب و۳خواب

پارکینگ انباری

متریال برند

تحویل ۲۰ماه بعد

متری ۶۲۰۰و۶۵۰۰ جای صحبت دارد

فروشندگان برند بارزومه عالی💢

💢تعدادی از واحدهای متراژ فوق پیش فروش می شود

💢ضمنا خریداران محترم جهت آشنایی ودیدن رزومه فروشندگان به دفتر مراجعه نمایند💢