🔴نکته بسیار مهم در مورد چک

🔺 هیچ گاه با چک کشیدن به کسی پول قرض ندهید. چرا که صدور چک به معنی بدهی به دارنده چک است. در حالی که شما قصد قرض دادن به گیرنده چک را دارید.

🔺 بنابراین به حسابش، به عنوان قرض، پول را واریز یا کارت به کارت کنید، و یا موضوع پرداخت قرض را در متن چک قید نمایید.

@bankamlakbabol