#آپارتمان

۹۰متر محدوده بسیج،فجرغربی

۴طبقه ۸واحد ،۶مترحیاط اختصاص سرپوشیده

طبقه اول

۲خواب

ملک خام

خوش نقشه

مهندسیساز متریال عالی

متری۵۵۰۰

ارسال همکار💢

لطفا فقط مصرف کننده تشریف بیارن دفتر 💢