ویلا

زمین ۵۰۰متر بنا۱۰۰متر ۷۰متربالا ۳۰متر پایین
شیردارکلا،جاده گنج افروز
بالای تپه

ویوی بسیار زیبا

تراس بزرگ وکاربردی

۶۷۰میلیون تومان