تریستورهای ساخت شرکت ABB با ظرفیت هدایت جریان چند کیلو آمپر

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001