کلید سواساز (Disconnect Switch) یکی دیگر از المانهای مورد استفاده در پستهای فشار قوی است. بمنظور تعمیر و نگهداری تجهیزات پست نظیر ترانس یا خط انتقال باید اطمینان خاطر داشته باشیم که این تجهیزات از هر دو طرفشان برقدار نیستند. لذا از هر دو طرف باید آنها را ایزولاسیون الکتریکی کرد که این امر با کلیدهای سواساز میسر است. دقت شود که کلید سواساز همانند بریکر (CB) قابلیت قطع در زیر بار را ندارد. یعنی اینکه اگر کلید سواساز در حین عبور جریان، قطع شود آنگاه قوس الکتریکی شدیدی ایجاد می شود. برای همین ابتدا باید بریکر عمل کند و سپس کلید سواساز!
در پست بعدی تصویری از Disconnect Switch دیده می شود.

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001