کلید سواساز (Disconnect Switch) در کنار بریکر

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001