مهره فریتی (Ferrite Bead)
مهره فریتی یک استوانه توخالی از جنس فریت می باشد که از وسط آن کابل تغذیه کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل و… ممکن است عبور کند. برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی (EMI) و فیلتر کردن نویزهای فرکانس بالا استفاده میشود.

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001