سه حلقه لغزان (slip rings) در موتور القایی با روتور سیم پیچی شده
⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001