تمــــام آغوشـــم را
برایــت باز می کنم
قلـب مـــن…
وقتی در مجاورت قلـب توســت
آرام میگــیرد….

[[ اتصال به پروکسی ]] ——————————————–
🅾️ @IR_proxi