هربار كه يكي لفت ميده یا میاد فحش میده ياد اين جمله ي خودم ميوفتم :
"تو نميتوني همه ممبرا تو خوشحال كني…
تو پول نيستي"

بعد آروم ميشم دوباره پست ميدم

[[ اتصال به پروکسی ]] ——————————————–
🅾️ @IR_proxi