👮‍♂ سردار فدوی: سپاه به‌محض دریافت دستور، انتقام سخت را می‌گیرد

جانشین فرمانده کل سپاه:
🔹به محض اینکه دستور برسد و زمانی که خداوند مقرر کرده باشد، سپاه با قدرت تمام می‌تواند وعده رهبر انقلاب را محقق کند.
🔹اینکه آمریکا در شب تاریک ناجوانمردانه خودروی عزیزان ما را هدف قرار دهد، حرکت بزدلانه ای بود و حتما پاسخ سختی خواهد گرفت.
🔹انتقام از آمریکا تنها مختص به ایران نیست و موکول به کل جغرافیای جبهه مقاومت است.