باریش نیوز

📨ارسال مطالب شما :
@barish_admin
🖥سفارش تبليغات از طریق آیدی زیر :
@barish_tabligh

📞تلفن رزو تبليغات (ساعات پاسخگویی ۸تا ۲ظهر): 04433666868

تلفن پاسخگویی به مشکلات شما(تماس:۸صبح تا۲ظهر):
0443 368 9935

آدرس اینترنتی پایگاه خبری باریش:
Barishnews