📷 سردار قاآنی: تشییع باشکوه سردار سلیمانی رای گسترده به مقاومت برابر استکبار جهانی بود

@barishnews | باریش نیوز