بعد از حدود یک سال؛ دوباره سلام!

اول از مخاطبان این کانال عذرخواهی کنم که نزدیک یک سال تو این کانال فعالیتی نداشتم و در آستانه 3 سالگی کانال گیزمیز میخوام یه خبر مهم رو بهتون بدم…

🆔 @Gizmiz 👨🏻‍💻