دو هفته پیش شنیدم فیلم رحمان 1400 رو فقط تو سینماهای شهر ما از روی پرده برداشتن! ضمن افتخار به اینکه شهرمون متفاوت از بقیه شهراس، کنجکاو شدم ببینم چی بوده تو فیلم! واسه همین به پایتخت عزیمت نموده و در سینمای پردیس هروی به تماشای فیلم نشستم!

بعد از بازگشت به ولایتمون، فرداش خبر اومد فیلم در سراسر کشور توقیف شد!

فیلم شوخی های عجیب جنسی داشت که قبلا ندیده بودم! ولی حس میکنم به دلایل دیگه ای توقیف شد. فیلم کنایه های بی سابقه سیاسی هم داشت و همچنین کنایه هایی به مدیران و مسئولینی که در ظاهر مذهبی ان ولی در باطن فاسد و البته آقازاده هایی با همین ویژگی!

ولی ای کاش یه روزی یاد بگیریم که فیلتر و توقیف راه حل مسائل نیست. من نمیدونم بالاخره چه زمانی قراره برای فیلم ها رده بندی سنی بذارن؟

و اینکه چه زمانی قراره فیلمسازامون بفهمن برای مجوز نمایش فیلماشون با کی طرف هستن؟ این چه سیستمیه تو کشورمون هست که هرکسی به خودش اجازه میده مجوزو باطل کنه، دستور توقیف بده، فیلمو از پرده بکشه پایین، دستور فیلتر بده! اون سازمانی هم که مستقیما مسئول این کاراس هی اظهار بی اطلاعی و عجز کنه! یعنی چی آخه؟ یعنی نمیتونیم اختیار و مسئولیت هر بخشی رو به یه سازمان و نهادی بدیم و بقیه تو کارها دخالت نکنن؟ اگه بقیه بهتر میفهمن خب خودشون بیان تو اون سازمان مربوطه کار کنن! بهتر نیس اینجوری؟ برای چی لقمه رو دور سر میچرخونید؟!

🆔 @Gizmiz 👨🏻‍💻
🆔 @GizmizTel 💯