ناز نشسته باطرب
چهره به چهره، لب به لب
گوشه‌ی چشم مست تو
گفت و شنود می‌کند

#هوشنگ_ابتهاج
🍃🌸🍃