من بی‌دل و دل داده
در راه تو افتاده
والله که نمی‌دانم
جای دگر افتادن

#مولانا
🍃🌸🍃