#تحلیل_روز📊

#زماهان (مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان)

🔸نقطه ورود: حول 1320 تومان
🔸حد ضرر: 1300 تومان
🔸اهداف: 2000، 3200، …
🔸بازدهی تخمینی: حداقل 50 درصد
🔸مدت: کوتاه مدت

🛍برای تمدید اشتراکتان در سهام نگر به پشتیبان آنلاین پیام دهید:
@Sahamnegar1

به رسانه تحلیلی سهام نگر بپیوندید👇👇👇
@Sahamnegar