#تحلیل_روز📊

#ونیکی (سرمایه گذاری ملی ایران)

🔸نقطه ورود: حول 640 تومان
🔸حد ضرر: 600 تومان
🔸هدف: 1000 تومان
🔸بازدهی: 55 درصد
🔸مدت: کوتاه مدت

🛍برای تمدید اشتراکتان در سهام نگر به پشتیبان آنلاین پیام دهید:
@Sahamnegar1

به رسانه تحلیلی سهام نگر بپیوندید👇👇👇
@Sahamnegar